Aikido Dojo Oostende

Aikido is een manier om zich te verdedigen tegen agressie, maar daar stopt het niet. Naast het ontwikkelen van soepelheid, snelheid, en uithouding, wordt er nadruk gelegd op zelfontplooiing, discipline en zelfkennis.

Aikido is ook een filosofie die diepe indrukken achterlaat op de beoefenaar. Het is dus geen sport, maar een discipline die als hoofddoel heeft, niet het leren vechten, maar een volledige beheersing van zichzelf op mentaal, fysiek en spiritueel vlak.
Het is een zeer efficiënte verdedigingskunst die door middel van klemmen, worpen en immobilisatietechnieken een of meerdere aanvallers, gewapend of ongewapend, kan neutraliseren.