Dive +

Ook mensen met een fysieke handicap kunnen duiken! Met aangepaste training, aangepast materiaal en goede 'buddy’s' kan ook voor personen met een handicap het sportduiken een aangename en verrijkende bezigheid zijn!

Het is alom bekend dat éénieder die deelneemt aan regelmatige recreatieve activiteiten waarbij een lichamelijke inspanning geleverd wordt, beloond wordt met een betere gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast heb je de interactie met andere personen waardoor ook je sociale leven zal verbeteren. Denk er eens aan wat dit zou kunnen betekenen voor mensen met een handicap! Door deel te nemen aan activiteiten als het duiken op flessen kunnen de voordelen voor deze personen enorm zijn! Het betrokken zijn bij zo’n activiteit kan een belangrijk onderdeel gaan vormen in de herstelperiode van de persoon met een handicap.

Het hoofddoel van de 'Commissie Duikers met een Handicap' van NELOS is het sportduiken aan te leren aan personen met een handicap.

Het leren duiken met ademlucht onder druk omvat: een basiskennis van de materialen, de veiligheidsvoorschriften en de juiste opleiding om de persoon in kwestie voor te bereiden om de onderwaterwereld te verkennen. Duiken is één van de weinige sporten die mensen met een lichamelijke handicap toelaat om bijvoorbeeld zonder rolstoel hun sport te beoefenen. Het geeft hun dan ook een gelukzalig gevoel van bevrijding. Maar het zijn zeker niet alleen 'de rolstoelers' die we terugvinden bij de “duikers met een handicap”, de doelgroep is veel ruimer! Een rolstoel is typisch voor paraplegen, terwijl de NELOS Wet Wheels-werking open staat voor iedereen met een of andere fysische, auditieve of visuele handicap.

Eens onder water maakt elke duiker kennis met een stille en totaal nieuwe wereld vol kleur en leven ... Bovendien ervaart hij een relatieve gewichtloosheid. Hierdoor is hij veel beweeglijker en gebruikt spieren die bijna niet meer functioneren. Milde watertemperaturen bevorderen de ontspanning van de spieren en kunnen ook fysische pijnen verlichten. Studie en jarenlange ondervinding hebben aangetoond dat sportduiken voor mensen met een handicap een gunstig effect kan hebben, ook voor mensen die lijden aan multiple sclerose. Er kan van een therapeutische waarde gesproken worden!